Công ty cổ phần dịch vụ môi trường sạch số 1 Hà Nội – Cung cấp các dịch vụ xử lý môi trường chuyên nghiệp: Hút bể phốt, Thông hút xử lý bể phốt tắc, Thông cống tắc, Thông tắc cống ngầm, Thông tắc không đục phá, xử lý mùi hôi, xử lý chất thải….

Liên hệ nhanh: (04) 3752.3977