Hút bể phốt, wc, toilet tại Đống Đa

Hút bể phốt, wc, toilet tại Đống Đa

Đống Đa là một trong những quận lớn và có dân cư đông bậc nhất Hà Nội, có tốc độ phát triển nhanh, mật độ dân cư cao, là quận tập trung nhiều cơ quan hành chính, hoạt động thương mại rất nhộn nhịp.

HÚT BỂ PHỐT TẠI ĐỐNG ĐA GỌI ĐIỆN THOẠI: 0912.919.866

Chúng tôi phục vụ hút bể phốt 24/24h. Đống Đa hiện có các phường sau:

 • Phường Cát Linh
 • Phường Hàng Bột
 • Phường Khâm Thiên
 • Phường Khương Thượng
 • Phường Kim Liên
 • Phường Láng Hạ
 • Phường Láng Thượng
 • Phường Nam Đồng
 • Phường Ngã Tư Sở
 • Phường Ô Chợ Dừa
 • Phường Phương Liên
 • Phường Phương Mai
 • Phường Quang Trung
 • Phường Quốc Tử Giám
 • Phường Thịnh Quang
 • Phường Thổ Quan
 • Phường Trung Liệt
 • Phường Trung Phụng
 • Phường Trung Tự
 • Phường Văn Chương
 • Phường Văn Miếu

DỊCH VỤ HOÀN HẢO, ĐẦY ĐỦ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ, CHỦNG LOẠI XE HÚT BỂ PHỐT ĐẦY ĐỦ, CÓ KHẢ NĂNG PHỤC VỤ CÁC CÔNG TRÌNH LỚN!

xe hut be phot

CẢM ƠN NHIỀU KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI TRONG NHIỀU NĂM QUA:

Hút bể phốt gia đình ở 112 U Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ khu vực 213 X Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ khu vực 10 K Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh tại 152 M Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 119 V Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc khu vực 159 U Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể wc tại 223 Y Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 100 K Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 73 P Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư tại 112 T Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 278 O Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt tại 148 Z Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet ở 214 F Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan tại 132 I Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải tại 250 G Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư ở 8 D Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 12 G Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 93 G Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 265 Y Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet ở 118 A Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet tại 29 A Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 17 P Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet tại 85 S Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 178 F Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải tại 201 Y Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh khu vực 62 G Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt gia đình khu vực 139 L Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ tại 242 T Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư ở 264 D Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet khu vực 79 Z Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet khu vực 209 O Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải ở 156 P Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 226 L Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 187 F Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh ở 283 L Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải khu vực 130 N Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt tại 116 L Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tại 90 M Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 21 Y Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 193 P Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ khu vực 75 F Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 69 G Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet ở 240 Y Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể wc tại 31 G Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 159 R Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ khu vực 287 R Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải ở 263 T Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải ở 256 P Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 152 A Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 25 G Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh tại 91 B Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 76 P Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải ở 77 W Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 156 G Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 39 V Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư tại 111 E Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt khu vực 86 U Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan ở 268 H Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt tại 21 I Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh ở 84 Z Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ ở 215 L Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet ở 266 E Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ khu vực 233 P Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 178 R Phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt ở 317 F Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 304 Z Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 175 U Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 302 A Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể wc tại 248 U Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 178 B Phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ ở 210 L Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 221 T Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ khu vực 186 H Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tại 184 W Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 222 P Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 61 B Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan khu vực 186 K Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh ở 262 X Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet tại 259 K Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư tại 46 K Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải khu vực 35 X Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet tại 122 U Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải khu vực 265 A Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc khu vực 229 H Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 107 S Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 40 E Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư tại 18 E Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 69 L Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc khu vực 78 Q Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tại 57 Q Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet khu vực 45 B Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 216 V Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt gia đình tại 70 Z Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt ở 233 F Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 309 M Phường Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 8 S Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet khu vực 325 R Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 99 Z Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan ở 176 C Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 204 G Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 105 W Phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan tại 55 U Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt gia đình khu vực 103 P Phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ khu vực 240 F Phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 327 S Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 200 M Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư khu vực 67 D Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt gia đình ở 266 W Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt tại 95 A Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc tại 107 B Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút chất thải tại 257 O Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể wc ở 243 K Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể chứa toilet ở 188 P Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 233 V Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt giá rẻ ở 127 N Phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt chung cư ở 113 V Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 26 B Phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt định kỳ tại 144 Q Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt khu vực 253 A Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc ở 120 K Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt tắc khu vực 314 G Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 263 L Phường Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút phân bùn bể phốt khu vực 102 I Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt nhanh khu vực 279 F Phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 31 N Đông Các, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt ở 48 G Phường Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan ở 113 H Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể wc tại 83 A Phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt khu vực 43 U Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

Hút bể phốt cơ quan tại 252 V Phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội . Điện thoại: (04) 3752.3977

CÁC CHI NHÁNH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI ĐIỀU HÀNH DỊCH VỤ HÚT BỂ PHỐT BK

KHU VỰC I  (04) 3752.3977

 • Số 3A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng
 • Nhà HH1, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy Hà Nội
 • Số 119C Đại La, Hoàng Mai
 • Số 98D Lĩnh Nam, Hoàng Mai
 • Số 21E Nguyễn Khoái, Long Biên
 • Số 352 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng
 • Số 722D Giải Phóng, Hoàng Mai
 • Số 68E Nguyễn Xiển, Thanh Xuân
 • Số 65D Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân

KHU VỰC II (04) 3752.3977

 • Số 15A Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy
 • Số 32HH2 Mễ Trì, Nam Từ Liêm
 • Số 292D Trần Thái Tông, Cầu Giấy
 • Số 91E Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm
 • Số 56F Đội Cấn, Ba Đình, HN
 • Số 522D Đê La Thành, Đống Đa
 • Số 18E2 Cao Bá Quát, Ba Đình
 • Số 76 Hồ Tùng Mậu, Nam Từ Liêm
 • Số 25T6 Âu Cơ, Tây Hồ, HN

TỔNG ĐÀI III (04) 3752.3977

 • 16K Cao Bá Quát  & 68C Cầu Giấy
 • 235 Nguyễn Trãi   &  51c Thụy Khuê
 • Số 5/15 Lò Đúc    &  118c Đại La
 • 45 Lê Duẩn   &  135 Nguyễn Văn Cừ
 • 231A Trường Chinh & 87K Lê Trọng Tấn
 • 151 Kim Ngưu & 91B Vĩnh Hưng
 • 21 Hoàng Quốc Việt & 13 Tô Hiệu
 • 168 Nghi Tàm & 119 Lạc Long Quân

KHU VỰC II (04) 3752.3977

 • Số 112c Định Công    &   29b Láng Hạ
 • 21 Trần Quang Khải   &   3a Âu Cơ
 • 266 Đội Cấn    &   191 Phạm Văn Đồng
 • 43b Ng.Lương Bằng &  12c Tân Mai
 • 92 Đường Bưởi & 185 Liễu Giai
 • 74 KĐT Linh Đàm & ĐT Đại Thanh
 • 45 Nguyễn Hoàng Tôn & Số 6C Phương Mai
 • 89 Đại Cồ Việt & 72D Phố Huế

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI QUÝ KHÁCH YÊN TÂM:

 • Đảm bảo nhanh sạch, gọn và giá hợp lý nhất so với thị trường.
 • Đảm bảo sử dụng thiết bị đúng cách, hạn chế đục phá công trình, tư vấn đầy đủ các vấn đề dịch vụ xử lý thải, xử lý mùi hôi, chất thải…
 • Xe và thiết bị hút, thông tắc cống hiện đại, được vận hàng bởi đội kỹ thuật viên lành nghề.

 

Viết một bình luận